wersja engine 5

info

download

instalacja

zabezpieczenia

news

integracja

moduły

skórki

upgrade

prefixy

licencja

faq

kontakt

testuj

życzenia
uwagi
pytania
i zażalenia

PREFIXY metoda 1:
jeden skrypt - kilka zastosowań

Dotychczas księga korzystała ze stałych nazw plików dla wpisów/komentarzy. Uniemożliwiało to zastosowanie księgi jednocześnie jako np. system newsów i księgę gości w jednym katalogu.

Obecnie każda skórka (a więc również funkcjonalność księgi) może być niezależna (mieć własne pliki wpisów i własne hasło dostępu). Aby tego dokonać należy stworzyć (lub zmodyfikować, jeżeli istnieje) plik zmienne.php wewnątrz katalogu wybranej skórki. Oto przykładowy wygląd takiego pliku:

<?
$prefix="news";
$hasloo="newsik";
?>

Pierwsza zmienna odpowiada za prefix plików wpisów/komentarzy. Wpisanie tam dowolnej nazwy (bez polskich liter, tylko małe litery i cyfry, bez spacji i znaków specjalnych) spowoduje stworzenie indywidualnych plików wpisow/komentarzy dla tej właśnie skórki.

Zmienna $hasloo odpowiada za niezależne hasło dla skórki. Pominięcie tej zmiennej spowoduje, że skórka będzie korzystała z głównego hasła ustalonego w pliku pass.php.

Jeżeli zastosowane zostały prefixy dla wpisów, należy ich listę umieścić (po przecinkach) w kgbzmienne.php w zmiennej $prefixes np.:

$prefixes="blog"; (przykładowo dla 1 prefixu)
$prefixes="blog,news"; (przykładowo dla 2 prefixów)

Nie wpisanie użytych prefixów w kgbzmienne.php będzie powodować złe działanie photocleaner'a w przypadku użycia prefixów w jakiejkolwiek skórce.

Odwołanie się do danej skórki poprzez:

www.adrestrony.pl/ksiega/kg.php?skyn=nazwaskórki

Przynajmniej jedna skórka powinna korzystać ze standardowych plików bez prefixów (czyli bez ustalonej zmiennej $prefix). Jeżeli więc korzystasz np. tylko z księgi gości i nie wykorzystujesz skryptu do innych celów na swojej stronie, nie używaj prefixów w ogóle.

PREFIXY metoda 2:
jeden skrypt - wielu użytkowników

Podobnie jak metoda 1, z tym że tutaj określa się użytkowników, z których każdy ma dostęp do 1 wybranej skórki, własne zmienne, własne fuckip oraz fuckwords.

Aby tego dokonać należy dodać do pliku kgbzmienne.php odpowiednich użytkowników. Następnie w wybranym dla danego użytkownika katalogu skórki umieścić jego indywidualne zmienne w pliku xxxxzmienne.php (gdzie xxxx to nazwa użytkownika).

Dodatkowo do zmiennej $prefixes (podobnie jak w metodzie 1) należy dodać wszystkie prefixy występujące u wszystkich użytkowników.

Ponieważ wszyscy użytkownicy korzystają ze wspólnych modułów, należy do tak tworzonej "księgi dla wszystkich" ustawić względnie nie gryzące się moduły (a przede wszystkim - taką księgę dla każdego warto postawić w osobnym katalogu, niezależnie od wykorzystywanej dla siebie). Każdy z użytkowników może wprawdzie wyłączyć sobie dany moduł w panelu sterowania jednak nie każdy będzie o tym wiedział i wrzucenie wszystkich modułów jak leci do wykorzystania może powodować problemy. :)

Odwołanie się do danej księgi danego użytkownika poprzez:

www.adrestrony.pl/ksiega/kg.php?uzer=kaziu (przykładowo)

Uwaga! W przypadku wykorzystania multi-user nie będzie działał moduł "mailtoadmin". 
puchary, statuetki, patery, medale, trofea sportowestroje sportowe, stroje piłkarskie, odzież sportowa, piłki, akcesoria sportowepuchary, statuetki, patery, medale, trofea sportoweTłumiki Rumia, auto serwis, mechanika pojazdowa